Frick Design

Friggs: Förpackningsdesign (skoluppgift)

Uppgiften var att skapa en förpackning för hälsosamma pastiller. Förpackningen skulle tydligt kommunicera sitt innehåll och kännas som en vara som passar in i hälsokostbutiker. Fokus på uppgiften var förpackningsdesign och vad för regler som finns för datummärkning, innehållsförteckningar, teckengrad, mm.

Jag valde att jobba med en genomgående mattgrön kulör i en design som ska kännas både retro och modern i sitt utförande. Jag tog fram ett antal prototyper/dummies i olika storlekar för att arbeta mig fram till helt rätt känsla och dimensioner på min förpackning.