Alexandra Frick

The Global Goals: Motion Graphics (skoluppgift)

Vi fick som uppgift att animera ”The Global Goals” logotyp samt 4 stycken av deras mål i en 30 sekunder lång film formatanpassad i 1:1 för Instagraminlägg och 9:16 för Instagram Stories. Animationerna skulle vara informativa och lättlästa samt passa väl in med The Global Goals övriga manér och grafiska profil.

Min utgångspunkt var att jag ville utveckla mina kunskaper i att animera former, därav lade jag upp arbetet genom att först göra en storyboard där jag beskrev ingående hur jag ville att respektive animation skulle röra och bete sig för att sedan utvärdera hur det  fungerade i praktiken.