Frick Design

The Global Goals: Motion Graphics

De globala målen fastställdes 2015 av FN: s United Nations General Assembly och var avsedda att uppnås år 2030, som ​​en del av FN: s resolution 70/1, 2030-agendan.

Som del av en uppgift under min utbildning skapade jag detta bidrag  för att främja The Global Goals och som ett sätt att visa upp mina kunskaper inom animering i Adobe After Effects.

När jag arbetar med den här typen av projekt skapar jag först slutbilden av hur jag vill att varje mål ska se ut och att budskapet kommuniceras tydligt. Sedan skapade jag ett storyboard där jag i detalj beskrev varje forms rörelse, så att jag ser till att den faktiska animationsprocessen är så effektiv som möjligt.