Frick Design

Bio Roy: Crowdfunding Kampanj

Traditionsenlig tävling i början av varje läsår på Yrgo. 190 elever delas in i 20 lag bestående av elever från utbildningarna Art Director & Copywriter, Digital Designer, Game Programmer, Event Markerting & Management, IP Grafisk Produktion och form, UX Designer och Webbutvecklare. Vi fick 73 timmar på oss att ta fram en övergripande idé och tydligt koncept för hur Bio Roy kan marknadsföra sig i olika mediakanaler för att locka investerare till en crowdfunding som skall finansiera Bio Roys ombyggnation samt ge förslag på samarbetspartners och sponsorer för kampanjen.

Vår idé/koncept var att exponera Bio Roy för en snabbt växande och köpstark målgrupp med intresse för e-sportsindustrin. 

Mina arbetsuppgifter förutom att vara med i framtagandet av idé/koncept att utforma två pannåer med syfte att kunna individuellt pitcha idén för åskådare och färdigställa alla filer för tryck. Jag var dessutom med och tog fram visuell identitet för kampanjen och gjorde ut den rent tekniskt med mockups och förslag på hur kampanjen skulle se ut. Jag skapade även en layout för vårt kompendium.