Frick Design

Fryshuset: Videomaterial till Insamlingskampanj

April 2020 behövde Fryshuset i Göteborg hjälp med material till en insamlingskampanj för sin verksamhet. Sedan skolorna stängts till följd av Covid-19 ökade trycket på Fryshuset i egenskap av en central mötesplats för unga och med stöd av Folkspel startade de igång en kampanj för att få in bidrag för att stödja och förbättra verksamheten. 

Jag fick i uppdrag att klippa en serie filmer för Facebook; en informationsfilm med Kapten Röd som ambassadör, en promofilm som med syfte att ge inblick i Fryshusets lokaler och verksamhet, samt tackfilmer från personal och unga som skickades ut till de som varit med och bidragit.

Majoriteten av materialet filmades av Kim Blidkvist förutom det som syns i tackfilmen, som filmades av personal på plats. På uppdrag av Business and Emotions.