Frick Design

Fittever: Mall Instagram Flöde

Fittever är en brittisk app och platform för live-streaming av fitness klasser som gör det möjligt för gym instruktörer att livesända deras pass direkt till användarna av appen. 

Jag fick i uppdrag att skapa ett flöde bestående av 9 poster till deras Instagram. På kundens begäran skapades den i Figma, för att de enkelt skulle kunna byta ut bilder och ändra innehåll själva alltefter deras platform växer.

Mallen togs fram utefter deras grafiska profil och marknadsföringsplan. Jag skapade även fram ett Lightroom filter för att de enkelt skulle kunna applicera på sina bildtillgångar av varierande kvalité och ljussättning, för att skapa en enhetlighetskänsla och typiskt urban, grungy känsla på deras innehåll.